Đang thực hiện
Hotline: 84-(0)90 902 5358
  

News  » PTSC M&C nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan HRD

PTSC M&C nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan HRD

18/11/2014 10:16

  lắp đặt camera