Đang thực hiện
Hotline: 84-(0)90 902 5358
  
banner technical

News

PVEP hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác dầu khí 2014

06/01/2015 17:28

(PetroTimes) – 10 giờ sáng ngày 29/12, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khai thác năm 2014 với việc khai thác 3,845 triệu tấn dầu. Chiều cùng ngày, PVEP đã tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

More

Flowserve Limitorque Launches Breakthrough Compact Electric Actuator Series

06/01/2015 13:33

The new CEA actuator represents a genuine breakthrough in capability for compact, single-phase electric actuators. It brings to the market a product that exceeds industry expectations for a light-to-medium duty electric actuator by redefining performance levels in many areas.

More

PVE khẳng định năng lực tư vấn thiết kế Dầu khí Việt Nam

03/12/2014 16:57
(PetroTimes) - Chiều ngày 25/12, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) đã tổ chức Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, hội nghị người lao động và thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014.
More

Sáu sứ mệnh không gian nổi bật đang được tiến hành

18/11/2014 16:19
Bên cạnh sự kiện tàu thăm dò Philae của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đáp xuống sao chổi 67P gần đây, còn có 6 sứ mệnh nổi bật khác đang được tiến hành
More

PTSC M&C nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan HRD

18/11/2014 10:16
Sáng ngày 29/11 năm 2014, tại Cảng hạ lưu PTSC thành phố Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và hạ thủy bàn giao khối thượng tầng HRD cho chủ đầu tư ONGC Ấn Độ.
 
More