Đang thực hiện
Hotline: 84-(0)90 902 5358
  
banner technical

Services

Our combined strength enables us to look at the world through a larger lens, to see more possibilities and better opportunities. Enabling you to more efficiently manage energy consumption, increase uptime and lower costs - while keeping personnel, equipment and data safe. 

PVEP hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác dầu khí 2014

06/01/2015 17:28

(PetroTimes) – 10 giờ sáng ngày 29/12, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khai thác năm 2014 với việc khai thác 3,845 triệu tấn dầu. Chiều cùng ngày, PVEP đã tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

More

PVE khẳng định năng lực tư vấn thiết kế Dầu khí Việt Nam

03/12/2014 16:57
(PetroTimes) - Chiều ngày 25/12, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) đã tổ chức Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, hội nghị người lao động và thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014.
More